Транспорт  и   услуги
ЕРМИ ЕООД       гр.Априлци

цена лева без ддс
цена лева  с  ддс

Багер Кейс
2,50 лв/км
3,00 лв/км
                 0.6м3
300 лв,/машиносмяна
360 лв,/машиносмяна
                 0.6м3
Min 1/2 машиносмяна
Min 1/2 машиносмяна
                 0.6м3
Мерцедес /бус/      
                1.50лв . /км
      
Доставяне на  закупена стока от магазина

                    
                  -


                  - 
Самосвал
Транспорт
Транспорт
                  -

Самсунг Верижен 
10 лв / км,
10 лв / км,

500 лв,/машиносмяна
600 лв,/машиносмяна
              13.м3         
Min 1/2 машиносмяна
Min 1/2 машиносмяна
    с извозване на пръста     
Кран /Маз/  - 10 т,
500 лв,/машиносмяна
600 лв,/машиносмяна
+  3,20 лв. / км
Бетоновоз и  Бетон помпа  
12.50 лв. /м3
15.00 лв. /м3
                  -
но не по малко от 125 лв
но не по малко от 150 лв
                  -
Бетон помпа с  миксер
3.30 лв /км.
3.96 лв. /км.
                  -
Бетон помпа без бетон
2.50 лв
3.00 лв
                  -            
Лица за контакт
Иван Паспалев     
0885273762

Камен Славов   
0885275258  

Димитър Важарски
0885274401

тел.магазин

069583242

факс

069582269

Компания за търговия с метали,
строителни материали,инженеринг,маркетинг