160х110х87°
Тройник

50х50х87°
110х110х87°
110х110х87°
160х160х87°

50х50х45°
110х110х45°
110х110х45°
160х160х45°

50х50х87°
110х110х87°

Тройник

Тройник

Тройник

50х15°
110х15°

50х67°
110х67°

50х87°
110х87°
110х87
160х87°
250х87°

50х30°
110х30°

Коляно

Коляно

Коляно

Коляно

Компания за търговия с метали,
строителни материали,инженеринг,маркетинг
всичко за парното
PVC фитинги и тръби
полипропиленови фитинги и тръби
полиетиленови фитинги и тръби
подцинковани фитинги